OASEonderwijs: Een krachtig concept voor ambitieuze scholen

Tovert scholen om tot bezielde, inspirerende en vruchtbare leeromgevingen

Een krachtig concept

OASEonderwijs is een open en flexibel concept, waarmee elke school een ijzersterke en bezielde leeromgeving kan worden. Ieder team kan op haar eigen manier onderwijs creëren dat motiveert, inspireert en enthousiasmeert. De vijftien OASEprincipes maken van school een veilige en aantrekkelijke plek waar kinderen graag naar toe gaan, waar ze zonder dwang en met veel plezier leren en waar gedragsproblemen weinig voorkomen. Leerkrachten kunnen hun werk er ontspannen en met veel plezier en voldoening doen en het leerrendement is er hoog. Welke ouder, leerling, leerkracht of schoolleider droomt hier nu niet van?

Maar het hoeft geen droom te blijven. OASEonderwijs is namelijk een aanpasbaar concept dat aan de behoeften en de specifieke situatie - denk aan de leerlingpopulatie, het gebouw, de samenstelling van het team, etc. - kan worden aangepast. OASEonderwijs schrijft niets voor, maar biedt ruimte en flexibiliteit voor de kennis, ervaring en vaardigheden die al aanwezig zijn in teams, zodat elke school binnen haar mogelijkheden en beperkingen haar eigen onderwijs kan creëren. OASEonderwijs is bovendien een kosteloos concept, dat geen andere investering vereist dan tijd, energie, toewijding en doorzettingsvermogen.

Voor wie dit alles als muziek in de oren klinkt, is deze website een bron van waardevolle inzichten. Wie niet voldoende houvast heeft aan de website, kan contact opnemen voor ondersteuning op maat.

 

De kernvraag

Een fundamentele verandering van ons onderwijssysteem begint met het stellen van één enkele vraag, die de weeffout in ons huidige onderwijssyteem onthult

Wat is die kernvraag?

15 principes

Motiverend, effectief en stressvrij onderwijs kan worden bereikt door de 15 OASEprincipes toe te passen. Deze vormen de kern van OASEonderwijs

Wat zijn die principes?

Ondersteuning

Wilt u van uw school een OASEschool maken, maar heeft u behoefte aan meer ondersteuning dan de website biedt? Mail of bel ons dan geheel vrijblijvend!

Contactinformatie

Meer informatie

Spreekt de missie van OASEonderwijs u aan? Wilt u weten of OASEonderwijs iets voor u kan betekenen? Of wat u voor OASEonderwijs kan betekenen? Neem dan gerust contact op. Dat kan via het onderstaande contactformulier, per mail (info@oaseonderwijs.nl) of per telefoon (06 23349429).